.

.

17. 3. 2018

Těšíme se na jaro II.

Naši milí tvořílci. Určitě se těšíte  na jaro a jarní svátky Velikonoce a chystáte doma velikonoční výzdobu jako u nás ve školce ve třídě Berušek. Se svými nápady se můžete s ostatními kamarády podělit na tradiční velikonoční výstavce. Své výrobky si můžete odnést jako vždy před velikonočními prázdninami.

 • Společné kreslení: Nastrojené jarní sluníčko.
 • Motivace: "Dopis od jarního sluníčka".
 • Rozhovor nad obrázkem jara.
 • Přiřazování obrázků k ročnímu období.
 • Připomenutí velikonočních lidových zvyků.
 • Pozvání dětí a rodičů na společnou víkendovou akci a příprava dětí na „Vynášení Moreny“.
 • Nácvik jarních říkadel: Smrtná neděla,kde ses poděla, Zimo, zimo táhni pryč, Přišlo jaro do vsi. Velikonoční říkání.
 • Opakování ph: Zlatá brána, Na černou slepičku, Kopřiva, Ovečky, pojďte domů,  Na beránka - honička, (Beránečku, beránku, cítím jaro ve vánku, pojď se honit sem tam strání, do kopečka z kopečka.Ty budeš můj beráneček a já tvoje ovečka)  
 • Opakování hph: Hřej slunečko hřej, Přišlo jaro do vsi.
 • Relaxační hra: Na cinkanou - „Jedna ovečka, druhá, třetí, krásný sen za tebou letí. Potichoučku budou cinkat a ty můžeš sladce spinkat.“
 • Opakování písní a tanečků: Pásla ovečky, běžela ovečka, Ovčáci čtveráci.
 • Cvičení s písničkou: Travička zelená.
 • Jógová cvičení: Pozdrav slunci. Roste, roste stromeček.
 • Cvičení na na stanovištích - procvičení kotoulu, skoku přes kozu….
 • Hry s interaktivní tabulí s výukovým programem „Březen“.
 • Zdobení velikonočních vajíček.
 • Modelování velikonočních dekorací: Ovečka.
 • Grafomotorická cvičení: Beránek.
 • Velikonoční labyrint: Poklad velikonočního zajíčka.
 • Vystřihování a lepení: Ovečky, beránci, jehňátka.
 • Velikonoční přání: Ovečka
 • Procvičovat sluchové vnímání: Kde je moje ovečka? Bé,bé,bé!.
 • Zvládání sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkonů. Motivace - jarní úklid.
 • Skládání obřího velikonočního vejce ze stavebnic.
 • Hledání, počítání velikonočních vajíček, třídění, přiřazování, větší – menší, třídění podle barvy.
 • Puzzle z velikonočních pohlednic.
 • Velikonoční výstavka.
 • Příprava Moreny.
 • Pozorování sváteční velikonoční výzdoby na domech ve městě na procházkách.
 • Vycházka k rybníku pro vrbové proutky na pletení pomlázky.
 • Pozorování změn v přírodě s přicházejícím jarem.
Velikonoční říkání:

Smrtná neděla, kde ses poděla, ona se nám utopila ,aby děti netrápila.
Smrt plave po vodě, nové léto k nám jede s červenými vejci, žlutými mazanci.

Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič,
odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek.

Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi.
Byla zima mezi námi, ale už je za horami. Hu, hu, hu, jaro už je tu,
ejchuchu, ejchuchu, jaro už je ve vzduchu, ejchuchu, ejchuchu, jaro už je tu.

Pro holky na Květnou neděli:
Máj, máj jedličko, červená růžičko 
a vy milá panímámo, darujte mi vajíčko.

Pro kluky velikonoční říkání:
Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný,
nedáte –li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snes jiný… 

Motivace cvičení
My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci.
Trénujeme běh a skoky přes pařezy, přes potoky.
Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli.

Hrajeme si s ovečkami - poslech
Jedna ovce, druhá, třetí, počítejte se mnou, děti.
Čtvrtá, pátá, šestá ovce do ovčína běží z kopce.
Sedmá, osmá, devátá, vítr vrže na vrata.
Ta poslední celá bílá, v černém lese zabloudila.
Kde se toulá, kdo to ví, než ji vlci uloví?
Hledej, pejsku, ty to víš, ty ovečku zachráníš!
Černým lesem běží pes: Snad mi ji vlk neodnes!
Ovce bečí: Já jsem tady! Pes ji zahnal do ohrady.

Těšíme se na Velikonoce:
Postní neděle
1.Černá neděle-tmavý oděv-káčátek půstu
2.Sazometná -vymetání komínů
3.Kýchavá-počátek nemocí
4.Družebná-návštěvy
5.Smrtná-konec zimy
6.Květná- vítání Ježíše v Jeruzalémě 

Pašijový týden:
Modré pondělí - úklid
Žluté úterý - úklid
Škaredá středa - nemračit se
Zelený čtvrtek - zelené jídlo, uletěly zvony- klapání
Velký pátek - smutek, půst ,hledání pokladú.
Bílá sobota -vrací zvony
7.NeděleVelikonoční-konec zimy
Velikonoční pondělí- pomlázka

Pomlázka na Hané je mrskut tatarem. 
Proutek má omlazující a uzdravující sílu. 
Platí se malovanými vajíčky. 
První koledník přináší štěstí, má být bohatě odměněn.

Vajíčko: Symbol plodnosti, úrody.

12. 3. 2018

Těšíme se na jaro·         Rozvoj všech smyslů, koordinace pohybu, rozvoj jemné a hrubé motoriky
·         Vytváření pozitivního vztahu k přírodě, k činnostem, radost z práce
·         Dodržování pravidel společ. chování, respektovat přání a potřeby druhých
·         Umět si všímat změn v přírodě v daném období, chránit přírodu
·         Námětové a konstruktivní hry, skládání puzzle, společenské hry, individuální rozhovory s dětmi
·         Práce s interaktivní tabulí- určování místa- první, poslední, uprostřed, počáteční písmena ve slovech,určování počtu..
·         PH: Zlatá brána, Na černou slepičku, Jaro našlo kytičku, Mrazík a sluníčko
·         HPH: Uvíjíme věneček, Hřej , slunéčko, hřej
·         Využití rozpočitadla při určování rolí při hrách- U potoka roste kvítí…
·         Jarní obrázek- kresba tuší- dle fantazie
·         Motivační a relaxační cvičení- jak roste kytička
·         Komunitní kruh: povídáme si o karnevale, který se uskutečnil, co se mi líbilo, co jsem vyhrál…povídáme si o změnách probíhajících v přírodě, jak se nazývá roční období které nastane? Co můžeme na jaře pozorovat, co se děje: se sluníčkem, s travičkou, s kytičkami, se zvířátky...
·         Seznámení s písní Petrklíč, zpěv s klavírem , s kytarou
·         Grafomotorické cvičení- květina jedním tahem, nácvik smyčky-květiny a včelky
·         Jarní hádanky a pranostiky
·         Tancování s hudbou- Fíha tralala- semínko
·         Pozorování procesu klíčení- čočka či hrách na vlhké vatě
·         Jarní slepička- vybarvování rozmazávacím pastelem, navazování ozdob
·         Seznámení  s básní Sluníčko
·         Počítání kytiček-hledání a určování počtu a druhů květin na zadaném obrázku, procvičení početní řady 1-6
·         Jarní ptáci- kreslení šablony, skládání
·         Pracovní list: jarní zahrádka- umět používat a vyhledat pojmy první, poslední, hned za před posledním…
·         Logopedická chvilka- hrajeme si na zvířátka ,která se po zimě probudila – muška-BZZZ, cvrček –CCC, čmelák- BRUM, hadi- SSS, let včeliček- pohyová hra s log procvičením- děti jsou včelky a běhají po třídě a bzučí. N a znamení si musí najít kytičku a sednout na ni a přestat bzučet
·         Vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě, hledáme jarní kytičky, pozorujeme probouzející se zahrádky, pupeny na stromech, ptáčky…chystáme se na úklid zahrady


Píseň Petrklíč
Není , není ze železa, přece je to klíč,
otevírá bránu k jaru, je to petrklíč.
Jen co ráno slunce vyjde, všude žlutě rozkvete,
děti, pohleďte ,jak hezky je hned na světě.
//:Petrklíč, petrklíč, zima už je pryč,
petrklíč, petrklíč, od jara je klíč.://

Báseň Sluníčko
Pohladilo jednou slunce
chladnou jarní zem.
Na květinky zavolalo: „Hola, pojďte ven!
Která z vás má odvahu, vykouknout ven ze svahu?“
Hlásí se ta malinká,
malá, bílá sněženka.

Jarní pranostiky
·         Kolik je v březnu mlh, tolik je v květnu mrazů.
·         Na svatého Řehoře plave led do moře a čáp letí od moře, vlaštovka přes moře, žába hubu otevře.
·         Na svatého Řehoře každý sedlák lenoch, který neoře.
·         Kukačka, která v březnu kuká, čáp, který tluká, a divoké kachny na příletu oznamují teplé jaro.
·         Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.
·         Nikdy neodhazuj šat, dokud není konec května.
·         Březen - na pec si vlezem, duben - ještě tam budem, máj - zalezem dál.
·         Když šlápneš na devět sedmikrásek najednou, přišlo jaro.
·         Návrat jiřičky ohlašuje návrat letních bouřek.Jarní hádanky

Malá kytka
celá bledá
ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule
rozkvétají…….


Na nevelkém stonečku
spousta žlutých zvonečků
Každý znich má k
jaru klíč
Copak je to? ............

Každý na to kouká, civí.
Na jaře se dějí divy ,
rozkvete vždy jeden pán.
Víte který? ......

Trojdílná sukýnka
bílá a malinká, nosí ji panenka,
má jméno ............

Hřeje, co mu síly stačí, kytičky to těší,
směje se na kluky ptačí, na auta i pěší-

Žížaly mu nevěří, venku chodí bos,
pěkný hlásek, černé peří, oranžový nos.


Motivační a relaxační cvičení-Jak roste květinka

Maličká semínka pod zemí spí,……………leh na zádech
Pod sněhovou peřinou zima je nevzbudí
A tak tam čekají, pod zemí odpočívají.

Když jarní sluníčko prstíkem zaťuká……….uč. zaťuká
Semínko se probudí, velkou chuť vyrůst má………děti přejdou do kleku

Z malého klíčku budou růst kořínky,….ruce podél těla, prsty od sebe jako kořeny
Bude ze mne kytička nebo strom malinký?

Zelené lístky už raší nad zemí….  ruce pomalu nad hlavu
To je nádherné jarní probuzení!..........  velké kruhy před tělem

Kytičky otáčejí za sluníčkem hlavy…….klek, otáčení hlavy na P str. a na L str.
A když slunce dobře hřeje ,rostou bez námahy….

Dešťík je zalévá…….děti již stojí
Vítr je kolébá…..prsty naznačují déšť , poté úklony do stran.


2. 3. 2018

Račte dále karnevale!

AHOJ  BERUŠKY ZDRAVÍME MARODY A DRŽÍME PALEČKY, ABY JSTE SE UZDRAVILI A MOHLI S NÁMI JÍT NA KARNEVAL NA KTERÝ SE VE ŠKOLCE VŠICHNI MOC TĚŠÍME.

Vážení rodiče!
Po roce se opět připravujeme na Dětské šibřinky. Obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při úklidu sálu, ukládání stolů a židlí nebo v průběhu Šibřinek. Informaci o ochotě pomoci sdělte prosím třídním učitelkám. Předem děkujeme ochotným rodičům. Hodné šikovné maminky, které rády pečou dobroty pro děti mohou přispět  do bufetu, který se bude prodávat na šibřinkách .Na Dětské šibřinky můžete i Vy přispět do bohaté tomboly podle svých možností jakoukoliv finanční částkou nebo milou hračkou. Dětem udělá radost každá maličkost. Výtěžek z Dětských šibřinek použijeme na nákup výukových programů pro naše interaktivní tabule. Na Dětské šibřinky jste všichni srdečně zváni, pozvěte i své známé ze širokého okolí.  Za spolupráci a sponzorské dary Vám jménem dětí děkuje kolektiv MŠ Tovačov.


 • Pěstovat kladný vztah k významným společenským událostem našeho města: „Těšíme se na šibřinky“.
 • Rozhovory na téma: “Dětské šibřinky - Karneval“ -  „Kdo přijde  na  šibřinky? Jakou budu mít masku? Kdo se mnou půjde? Co budu na šibřinkách dělat? Jak se chováme ve společnosti? Proč připravujeme dětské šibřinky? 
 • Karnevalový rej, Malý karneval ve třídě: „Pochod s hudbou, poskočný krok, tanec ve dvojicích, taneční hry.
 • Prohlížení obrázků s maskami v PC,  knize,  časopisech, video, foto z loňského roku.
 • P.h.: „ Tanec s míčkem, Hledání kamaráda k tanci, Smetákový tanec, Podlez koště, Na Elišku, Židličkový, Na krále, Vláček 
 • Diskotéka: Kuřátko,Šampion, Hlava,ramena, kolena,palce.
 • Rušná část cvičení: "Na kouzelníka" - rýmování.
 • Motivační cvičení :"Šašek".
 • Gymnastika mimických svalů: obličeje – veselý, smutný šašek....
 • Artikulační cvičení tydli fidli, cinkylinky, blablabla, blublublu, gloglogla"
 • Jazykolamy: Myška spala, miska spadla.Vlky plky, vlky...Kup Kubo kupu hub.Šest švestek, šest švestek.
 • Breptadlanenene.., benebenebene, manamanamana,  minyminyminy,lilililililili, bibibibibibib, cupitycupity,
 • Vzdychálek: ouvej, jejejej, jaubolí, jouvej…..
 • Vymýšlíme přídavná jména,slova podobná ( spanilá,krásná princezna..).
 • Porovnáváme : „Co je vysoké, široké, dlouhé?“
 • Hádanky: Hledáme pohádkové postavy – moje maska.
 • Poznáváme písničky beze slov – hudební hádanky - Tluče bubeníček.
 • Kreslíme na volné téma .
 • Malujeme klobouk pro kouzelníka.
 • Výroba masky – malování, stříhání lepení.
 • Nácvik písně "Maškarní plesy.“
 • Hra s hudebními nástroji: "na ozvěnu"- děti opakují rytmus.
 • Grafomotorika: barevné konfety, dokreslování obrázku.
 • Karnevalový labyrint.
 • Karnevalová omalovánka.
 • Nácvik básně  k tématu.
 • Opakování říkadla: „Princeznička na bále“.
 • Navlékání,  třídění, přiřazování korálků.
 • Modelování: „Korále pro princezničku na bále“.
 • Počítání, přiřazování, srovnání počtu,třídění tvarů, barev, třídění stavebnic:„Popelky“.
 • Rytmizace: „Hry s hudebními nástroji“.
 • Cd: "Hudební nástroje".
 • Kniha  Z.Kopecké: „Hádanky od srdíčka“.
 • Sólový zpěv:„Já jsem muzikant“, poslech
 • Námětové hry s maskami, módní přehlídka masek.
 • Návštěva sponzorů karnevalu, získávání sponzorů z řad dětí a rodičů – dárek pro jiné děti,     roznášení pozvánek, vycházka ke sportovní hale, těšíme se na karneval.
 • Propagace dětských šibřinek ve městě – plakáty, hlášení, zprávy.


Karneval
Dobré ráno,dobrý den, do masek se převlečem.
Pojďte všichni rychle dál, máme tady karneval.
Všechno tohle veselí začne ráno v pondělí.
Od pondělka do pátku změní třídu v pohádku.
Hurá, je tu karneval, masek bude plný sál.
To zas bude legrace, tak se dáme do práce.
Hej, hej, hej, dneska máme rej.

Šašek si dnes poskakuje, svoje nožka procvičuje. 
Rozhazuje rukama,  vykopává nohama.                          
Takhle jede na koni,   pěkně se nám ukloní.        
Ručkama si kývá, očkama se dívá.                              
Teď si dřepne, klekne,  sedne, lehne a už se ani nehne.                     
       
  C    G     F   C

1. Nejlepší plesy jsou maškarní,

C    G     F   C

půjdeme s Denisou za pár dní,

G     F    C  G

s maskami sklízíme úspěchy,

F     G   C

předloni byly jsme za blechy.

R: To jsme se na plese nasmály, holky nám dělaly naschvály.
Asi je vyvedlo z nálady, že máme tak skvělé nápady.

2. Loni to bylo dost náročný, s Denisou byly jsme za kvočny.
Úspěch byl fakticky veliký, Denisa měla však čmelíky.
3. Lucka šla do plesu za jedli, hasiči ji ale vyvedli.
Když máte hořlavé jehličí, tak vám to zakážou hasiči.
4. Na plese Radku jsme potkaly, Radka šla za krásku z Podskalí,
alespoň byla v tom domění, nikdo to nevěděl kromě ní.
5. Katka šla za žlutou ponorku,barva se roztekla v tom horku.
 Mysleli, že je to kánoe, nebo ta archa co má Noe.


24. 2. 2018

My jsme malí muzikanti·        Umět podle obrázků poznat nejznámější hudební nástroje, umět je správně pojmenovat
·        Umět respektovat pravidla při hře s kamarády, uklízet po hře hračky na místo, respektovat pravidla ve třídě
·        Dbát na správné používání příboru při stolování, správné držení tužky či pastelky
·        Rytmizace názvů hudebních nástrojů
·        Procvičení sluchového vnímání – poznáváme, jaký nástroj hraje
·        Vytleskávání rytmu
·        Využití Orffových nástrojů při zpěvu
·        Umím zazpívat písničku před ostatními dětmi
·        Grafomotorické cvičení- nácvik lomených čar- bubínek
·        Seznámení s písní – Muzikantská rodina- využití netradičních pomůcek
·        Relaxace, poslech vážné, moderní hudby, různých zvuků kolem nás
·        Komunitní kruh- co je to koncert, kam na koncert chodíme, co si oblékáme, jak se na koncertě chováme, co musíme znát, když se chceme naučit hrát na hudební nástroj
·        PH: Na kopřivu, Cesta na koncert, Židličkovaná
·        Protažení celého těla- opičí dráha- chůze po zúžené ploše, prolézání, přeskakování překážek, chůze po laně…
·        Zpíváme s kytarou- Když máš radost…
·        Umíme poznat 1. Písmenko ve svém jméně- omalovánka
·        Pracovní list- najdi a spoj hudební nástroje s houslovým klíčem
·        Výroba harmoniky- skládání papíru, lepení, dokreslení
·        Práce s hlasem- umíme šeptat,ale umíme i křičet, umíme zpívat slabým i hlubokým hlasem
·        Dechová cvičení- sfoukáváme svíčky na dortu- využití prstu na ruce, snažíme se sfouknout všechny najednou
·        HPH: Mám, šáteček, mám, Hafana- využití chrastítek
·        Sluchová hra: Ptáčku, jak zpíváš?, na kukačku
·        Hry na zahradě s kamarády
·        Procházky v okolí MŠ
·        Tancujeme s Dádou- z nás bude kapela

  
Muzikantská rodina
Táta včera v šatníku
zatloukal pár hřebíků,
bum, bum, bum,
až se třásl celý dům.

V kuchyni zas maminka
každou chvíli zacinká
pokličkou,
velkou nebo maličkou.

Naše malá Monika
taky v hudbě vyniká,
ta hraje
na skleničku od čaje.

I náš Véna ze zvyku
umí dělat muziku,
panečku
vařečkou o vařečku.

Když my hrajem, do-re-mi,
každý pozná, co jsme my:
jediná
muzikantská rodina.

Když máš radost..
Když máš radost a víš o tom, zatleskej
Když máš radost a víš o tom, zatleskej,
Když máš radost a víš o tom,
Řekni nám to aspoň potom,
Když máš radost a víš o tom, zatleskej
( zamávej, zadupej, zakopej, zamrkej, pohlaď se, zavrť se, křič ahoj..)