.

.

17. 11. 2016

ADVENT U BERUŠEK


 Vánoční příběh
 • Hry u vánočního stromečku s novými hračkami.
 • Individuální rozhovory s dětmi o přípravách na Vánoce.
 • Sestavování Betlému.
 • Poslech vánočního příběhu  o narození Ježíška.
 • Poslech vánočních koled.
 • Hry s mladšími kamarády z Medvídků, pomoc mladším kamarádům.
 • Sledování pohádek o Vánocích.
 • Vánoční strom pro zvířata.
 • Koledování -  roznášení vánočních přáníček, jdeme popřát krásné Vánoce.


Vašíkova cesta do Betléma

Co patří k Vánocům….
 • Rozvíjení přátelství mezi dětmi ve třídě, pomáháme si, neubližujeme si, umíme si půjčovat hračky.
 • Snaha navodit ve třídě předvánoční atmosféru.
 • Poslech vánočních koled a vánočních písní.
 • Omalovánky s předvánoční tématikou.
 • Vánoční ozdoby - baňka, zvoneček - zapouštění barevných tuší do klovatiny
 • Opakování pásma písniček a básniček na andělskou besídku.
 • Sluchová hra- Kde zazvonil zvoneček? (rozvíjení pozornosti a sluchu dětí v kolektivu).
 • Pečeme perníčky pro hodné dětičky.
 • Zraková hra: co se ztratilo pod stromečkem?
 • Seznámení s básničkou:Vánoční cukroví.
 • Prohlížení knížek s vánoční tématikou.
 • Výroba stromečku-lepení vloček z raznic.
 • Komunitní kruh: povídáme si o Vánocích, co k nim patří, jak se na ně chystáme doma, jaké známe vánoční zvyky, povídáme se zvonečkem - kdo má zvoneček může vyprávět, ostatní poslouchají.
 • Uvolňování ruky-pracovní list-malujeme baňky.
 • Hudebně –pohybová hra Mám zvoneček mám.
 • Procházky do okolí školky, roznášení vánočních přáníček, jdeme popřát krásné Vánoce.
Vánoční cukroví
Uválím si těstíčko,pak vykrojím srdíčko.
Všechno na plech naskládám a do trouby upéct dám.
Cukroví krásně zavoní,zvoneček brzy zavoní.

HPH: Mám zvoneček mám
Mám zvoneček, mám. Komu zacinkám?
Žádnému jinému, jenom svému milému.
Tomu zacinkám, koho ráda mám.

Medové perníčky - Berunka a Bambulín

Co umí andílek?
 • Komunitní kruh s druhou  svíčkou  na adventním věnci - černá hodinka: "Komu říkáme, že je anděl"?
 • Co umí andělíček: "Vysvědčení andělíčka". 
 • "Říkáme si pěknými jmény": vymýšlíme různé podoby nebo rýmy s posíláním oříšku ke jménům.dětí.
 • Námětová hra: "Hrajeme si na domeček andělíčků - pracují, mají uklizeno, připravují dárky".
 • Maňásková pohádka: "O andílkovi a jeho lampičce.
 • Cvičení jógy: Vánoční cvičení - slunce, měsíc, hvězdy,houpání  miminka, sněží, dům.
 • Relaxace: "Vánoční masáž  a mytí auta před svátky".
 • P.h.:"Jdeme za Andělem"! Děti odpočívají, po pohlazení se přidají do řady a chodí za andělem.
 • P.h.:"Kdo je schovaný pod pláštěm anděla".
 • P.h.  tanec s hudbou a znamením: Anděl - potichu - Čert - vesele.
 • P.h.: "Anděl hladí děti".Anděl z nebe právě letí chce pohladit hodné děti - holčičky, kluky, ty co mají světlé vlásky, sukýnky, tepláčky.... děti se samy rozhodnou zda splní kritéria a přijdou za andělem pro pohlazení..
 • P.h.: "Na Barborku"( metlička)"Já svatá Barbora, přišla jsem k Vám do dvora. Kdepak jsou ty hodné děti, ty já pěkně pohladím.(hladí děti).......
 • P.h.:"Hledáme anděla".
 • Poznej hmatem: "Co skrývá mikulášská punčocha".
 • Řezání Barborek ze stromu. Pozorování Barborky ve třídě.
 • Úklid hraček před Vánocemi,besídkou, návštěvou rodičů v mš: "Návštěva sv.Lucie" -nemluví a uklízí. 
 • Grafomotorické cviky: "Mikulášská punčocha".
 • Omalovánka: "Vymaluj obrázek na pozadí".
 • Kreslení postavy tužkou: "Anděl". 
 • Nácvik písně: "Vánoční přání".
 • Protiklady: "Čert a anděl" . Neumí pozdravít - umí pozdravit,  umí poprosit a poděkovat - neumí, neumí se sám vysléknout - umí.., umí si poskládat oblečení a boty - neumí, půjčuje kamarádům hračky -  nechce nic půjčit, neumí uklidit hračky - ...,všechno sní -...je vybíravý, má umyté ruce - nemá,   mluví tiš při hře - hrozně křičí,  mluví hezky - podivně  kvičí,  pomáhá uklízet -   nechce uklízet,  kreslí pěkné obrázky - dělá čmáranice.................. 
 • Příprava a opakování programu na besídku berušek s andělským programem.
 • Anketa: "Co by sis přál, kdybys byl anděl?" "Kdo je pro Tebe anděl?"
 • Poslech četby adventních pohádek a příběhů.
Co umí andělíček: Vysvědčení andělíčka.
Nahlas pozdraví při příchodu do Berušek.
Umí poprosit a poděkovat.
Uklízí hračky.
Sám se  oblékne a obuje.
Poskládá a ukládá oblečení na správné místo.
Sám  prostírání na stůl, a uklízí po jídle, sám si  nalévá  pití.
Umí hezky zpívat.
Nahlas přednáší básničku pro andílky.
Spočítá prsty na rukou..
Učí se správně držet tužku.
Pojmenuje barvy.
Na ostatní Andílky u Berušek je hodný a neubližuje.

Pohádka o andílkovi
Andělské hýbánky
Vánoční tancování


Těšíme se na Mikuláše
 • Rozvíjet u dětí radost z nadcházejících svátků, prožívat radost s kamarády ve školce, mít  radost  z pohybu.
 • Stavíme si peklíčko-hry s kostkami, dřívky, stavebnicemi.
 • Omalovánky čertů, andílků a Mikulášů.
 • Komunitní kruh-povídáme si o Mikuláši, andělovi a čertovi-jak každý z nich vypadá, jaké mají  vlastnosti. Jsou hodní x zlí? Bojíš se čerta? Kde asi bydlí?
 • Čerti se ničeho nebojí-cvičení na překážkové dráze, prolézání strachového pytle, sjezd po   lavičce
 • Rozpočitadlo pro čerty-Ententýky…
 • Cvičení s uhlíky-mačkání černého papíru, využití při cvičení.
 •  Čertí rejdění-radost z čertího tancování(bu bu bu, popletení čertíci, sněhuláci, čert a Káča, my  jsme čerti…)
 • Čertí tanec-hudebně pohybová hra.
 • Čertík ze sklenice-práce s barvou, lepidlem,papírem.
 • Andělíček ze sáčku.
 • Logopedická chvilka-jak si povídají čerti v pekle? Zkoušíme čertí  řeč.bll,bll,brbli,brbli,budliky,budliky,vyplazujeme jazyk blbé,kdo má nejdelší jazyk?
 • Čertí zpívání-zpěv známých písní na slabiku blbé.
 • Nácvik písní a tanečků na vánoční andělskou besídku.
 • Koho odnesl čert - rozvoj zrakového vnímání
 • PH: Čert na trůně,Šup do nebíčka,šup do peklíčka.
 • Mikuláš-tvoření z papíru,lepení vaty.
 • Seznámení s básní Anděl.
 • Poslech pohádek o čertech-Čert a Káča.
 • DVD pohádky o čertech.
 • Relaxační cvičení.
 • Procházka městem-pozorujeme předvánoční výzdobu v obchodech, na domech.
 • Upevňování a dodržování hygienických návyků, dodržování pravidel soužití ve třídě.
 • Jak chutná čertí jídlo-ochutnávka vařených brambor ve slupce.
 • Cvičení s bramborami.
Anděl
Anděl seděl na obláčku   (dřep,pohupování)
čáry,máry,čaroval.       (rukou naznačime čarování)
Vyčaroval Mikuláše    ( stoj,ruce naznačují čepici)
Moc se z toho radoval. (stoj,tleskáme)
Pozor na to, milé děti, ( hrozíme prstem)
čarování není žert.      ( ukazujeme hlavou nene)
Něco se mu nepovedlo ( mírný předklon,ruce na tváře)
a tak přibyl ještě čert!  (poskoky,prsty naznačují rohy)

Relaxační cvičení
Dupy ,dupy dupáníčko(silně dupem nohama)
to je malé zlobeníčko.
Jako čerti v pekle  (dupeme,děláme blé blé)
chováme se vztekle.
Teď si pěkně lehneme  (leh na záda)
a už se ani nehneme.
Pojedeme na kole   (nohy naznačují jízdu na kole)
dojedem až ke škole.
Tam se pěkně posadíme  (sedneme si)
a hezky se pohladíme.
Čerty v pekle necháme,
tlesky ,tlesky,tleskáme.  (tleskáme rukama)

Čertí tanec
My jsme čerti rohatí,ušatí,chlupatí,my jsme čerti rohatí tancujem..
( chodíme v kruhu,po skončení písničky řekne učitelka část těla a děti se za ni chytnou a další zpívání písničky se pohybují a drží se za danou část těla,pak se pokyn mění)

Jak to bylo na Mikuláše
Mikulášská rozcvička - čt


Těšíme se na Vánoce • Chápat hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc.
 • Zřízení adventního  kalendáře.
 • Společná příprava adventního  věnce.
 • Seznámení s tradicemi českých Vánoc.
 • Seznámení s příběhem o narození Ježíška(Marie, Josef, Betlém, pastýři, kometa, dárky pro  Ježíška)
 • Seznamování a nácvik básní a říkadel s vánoční a andělskou tematikou.
 • Seznámení s českými koledami a jejich nácvik. 
 • Seznámení a nácvik  vánočních písní a tanečků na besídku.Přání
 • Výtvarné činnosti spojené s vánoční výzdobou třídy Berušek.
 • Poslech adventních pohádek.
 • Kreslíme dopis přání pro Ježíška.
 • Příprava dárků pro rodiče.
 • Příprava dárků pro kamarády.
 • Příprava a zdobení vánočního stromečku ve  třídě Berušek.
 • Pracovní listy spojené s tématem: pojmenuj tvary - kruh, trojúhelník, čtverec.
 • Grafomotorické cvičení: dokreslení anděla.
 • Námětové hry na domeček hodných, šikovných, pracovitých andělíčků.
 • Zdokonalení praktických dovedností a návyků v sebeobsluze dětí.
 • Vycházka k Vánočnímu stromu v Tovačově na Náměstí.
 • Vyhledávání jehličnatých stromů na procházce a jejich pojmenování(studí, píchá, jehličí neopadá).
 • Vůně jehličnatých stromů - vůně Vánoc.
 • Pozorování vánoční výzdoby města, domů, výkladů.
 • Komunitní  kruh pod vánočním  stromečkem - vyjádření pocitů, dojmů a prožitků.

 • Otázky pro komunitní kruh
  Pamatuješ si jaké jsou u Vás doma Vánoce?
  Pamatuješ si jaké byly Vánoce loni u Berušek?
  Jak se připravujete Vánoce doma, co připravuje maminka, tatínek, jak pomáhají děti?
  Jak připravíme Vánoce ve školce?
  Komu dáš dárek a proč?

  Koledy, které si budem pouštět  u Berušek 
  a budou se zpívat 14.12.v 18 na Náměstí na akci Česko zpívá koledy:

  Pásli ovce Valaši při betlémské salaši. Anděl se im ukázal, do Betlému jim kázal.
  Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najděte. A on leží v jesličkách, obvinutý v plenčičkách,
  Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá. Hajej, dadej, synu můj, svatý Josef pěstoun Tvůj. 


  Půjdem spolu do Betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá!
  Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.
  Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku, panáčku, ...
  A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku, panáčku, ...
  A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku, panáčku, ...
  A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku, panáčku, ... 


  Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, o tom co se vskutku stalo,
   že se lidem narodilo děťátko
  Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi mu svítí hvězdičky. 

  Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo’s nahé a nic nemáš, děťátko.
  Přišli chudí pastouškové, zpívali jsou chvály nové,
  vítej nám, králi andělský králi, tebe jsme zdávna žádali, děťátko.
  My s nimi také zpíváme, k betlémské chýši spěcháme,
  vítej milý pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, děťátko. 


  Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se,
  z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
  Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...
  Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...
  Goliáš obloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...


  Nesem Vám noviny, poslouchjete, z betlémské krajiny, pozor dejte. 
  /:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.
  Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána.
  /: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.
  K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli.
  /: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli.
  Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují, /: že jest n


  Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
  po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
  1. Proč si děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni, a pak běda,marně hledá kapra pod skříní,
  Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, nereptáme aspoň máme něco pro kočku.
  2. Bez prskavek tvrdil Slávek na Štědrý den nelze být a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.
  Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost, říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.


  Pohádka tři prasátka , II.

  13. 11. 2016

  Koblížek se loučí se zvířátky


  ·        Poslech pohádky O koblížkovi, poslech, povídání pohádky s hudebním doprovodem.
  ·        Malování koblížka - malování barvami, využití celé plochy papíru.
  ·        Samostatné vypravování pohádky dětmi pomocí obrázků, dramatizace pohádky.
  ·        Seznámení s básničkou Koblížek.
  ·        Zdokonalování dětí v sebeobsluze - oblékání, starání se o své věci, hygiena.
  ·        Omalovánky k tématu.
  ·        Komunitní kruh: Koho koblížek v lese potkal? Jak zvířátka vypadají? Kde zvířátka bydlí? Jak se zvířátka chystají na zimu,? Kde si mohou hledat potravu v zimě? Kdo se o zvířátka stará? Můžeme zvířátkům pomoci i my?
  ·        PH: Na kouzelníka, Zajíček v své jamce, Na koblížka a na lišku, Na medvěda.
  ·        Protažení celého těla-překážková dráha, napodobování zvířátek.
  ·        Seznámení s geometrickými tvary-trojúhelník, kruh, čtverec.
  ·        Procvičování geometr.tvarů a základních barev, třídíme do domečků.
  ·        Hledáme předměty daného tvaru - ve třídě, v herně, venku kolem nás při procházce.
  ·        Hledáme zvířátka v písničkách - Sedí liška, Běží liška k Táboru, Zajíček v své jamce, Medvědí trápení…
  ·        Výlet do divadla v Prostějově - pohádka Šípková Růženka.
  ·        Upevňování pojmů před, na, za, pod…pomocí obrázků.
  ·        Rytmizace slov - zvířátka z pohádky,umíme si vymyslet vlastní slova.
  ·        Logopedická chvilka písmenko Š,S.
  ·        Povídání o tom z čeho babička udělal koblížka - vyber z obrázku co potřebuješ na přípravu těsta.
  ·        Cvičení s balonky - koulení jednotlivě, ve dvojcích, koulení nosem, bradou…Kutálí se koblížek jako malý talířek.
  kutálí se dopředu a pak zase dozadu.
  kutálí se doprava a pak zase doleva.
  ·        Řešení jednoduchých úkolů týkajících se pohádky-

  Písmenko Š,S
  Liška,šiška,pampeliška,
  zabloudila v lese myška.
  Ten,ten,ten,
  vyvede ji z lesa ven.

  Písnička Já koblížek
  Já koblížek,koblížek,
  na másle smažený,na okně chlazený.
  Dědečkovi utekl jsem,babičce jsem utekl,
  Tobě, milý zajíčku(vlku,medvěde,liško),taky uteču.

  O koblížkovi
  Kam se koulíš ,Koblížku?
  Jestli jsi ten pohádkový.
  Dej si pozor na lišku.
  Au,au,to to bolí!
  Kdo by myslel na lišku?
  Spěchám k panu doktorovi,
  spálil jsem se na bříšku.


  21. 10. 2016

  Martin přijíždí na bílém koni

  Milé děti a milí rodiče,
   V pátek 11.listopadu 2016 připravuje mateřská škola 1.ročník Martinské jízdy se zámeckým překvapením. Děti a rodiče se sejdou v 17:OO hodin na zahradě MŠ, kde si prohlédnou vlastnoručně vydlabané svítící dýně a počkají s Podzimníčkem na příjezd rytíře Martina. Společně pak půjdou do zámku, kde je bude čekat zámecké překvapení. Na cestu si přinesou lucerničky, lampióny, či jiná světýlka na svícení. Děti mohou přijít převlečení  za rytíře z Martinovi rytířské družiny, podzimní či zimní víly   nebo skřítky podzimníčky. Po rozloučení s rytířem Martinem bude následovat malá diskotéka v zámeckém parku. Pro děti bude zajištěn čaj, pro dospěláky něco na zahřátí od pí. Svobodové a pro všechny svatomartinské rohlíčky a perníčky od našich ochotných rodičů.

  • Pozorování na procházce: „Co všechno musí udělat Podzimníček na podzim?“ Seznámení dětí se znaky podzimu – počasí, jak se oblékáme,   co se děje na zahrádce - na poli – u rybníka, padá listí ze stromů, barvy podzimu.
  • „Martin přijede na bílé koni“. Seznámení  lidovými tradicemi spojenými se změnami ročních období, s koncem podzimu s příchodem zimy.
  • Seznámení s legendou o sv.Martinovi.
  • Poučení z příběhu: "Martin uměl pomáhat".
  • Hry s podkovou: "Komu přeješ štěstí?"
  • Seznámení s lidovými pranostikami.
  • Vysvětlení pojmu Martinské hody: Na podzim je po sklizni  všeho dostatek, typickým pokrmem jsou vykrmené martinské husy, martinské koláče..
  • Seznámení a nácvik básně skřítka Podzimníčka:
  • Logopedická cvičení - hry se zvuky:  Příchod zimy – fouká, hvízdá, koník dupe, prší.
  • Logopedické hádanky:  snažit se o nápodoba správné výslovnosti.
  • Cvičení s koníčky v překážkové dráze.
  • Jóga: Slunce, déšť, čáp, strom, žába, myška, had, loď.
  • Relaxace- odpočinek: Poslech relaxační hudby.
  • Výtvarné podzimní hrátky s Podzimníčkem: 
  • Malování husí rodiny:
  • Pracovní činnosti: martin na bílém koni.
  • Nalepování listů.
  • Dlabání dýní: veselý a smutný oblyčej.
  • Modelování, pečení: Pečeme  martinské rohlíčky(zahnuté do podkovy).
  • Vyprávění  příběhu o sv. Martinovi.Jakub, Eva a svatý Martin
  • Seznámení a nácvik písní pro Martina.
  • Příprava Martinské diskotéky: seznámení dětí s tanečky zařazenými do programu.Hvězda
  • Společná setkávání s dětmi  z jiných tříd mš, příprava programu na Martinskou slavnost.
  • Pohádka o skřítku Podzimníčku a jiné podzimní pohádky.
  • Opakujeme písničky, poslech písničky Podzimní skřítci.
  • Procvičení pojmů-malý, vetší, největší.
  • Malování dýní pomocí krčeného papíru- dokreslení oblyčeje.
  • Housenka z listí-sbíráme podzimní listy na procházce, navlékání na provázek.
  • Dechové cvičení - jak fouká vítr-pomocí papírového kapesníčku.
  • Podzimní list - práce s tuší a pěnou na holení.
  • Cvičení zvířátek - poskoky, podlézání,chůze po zúžené ploše, běh a chůze po špičkách, plazení.
  • DVD pohádka Pan Dubínek, Broučci.
  Jakub, Eva a svatý Martin
  Eva a Jakub jsou kamarádi. Děti jako vy. Ale mají oči, které možná vidí víc…
  „Přijdeš k nám v neděli?“ ptá se Eva Jakuba. „Dám ti ochutnat martinský rohlík! Každý rok ho s mámou pečeme.“
  „Martinský? Takový rohlík neznám…“ 
  „No, ten se peče k svátku svatého Martina. A taky se jí husa a pije se víno. Teda dospělí.“ 
  „O svatém Martinovi vím, že přijíždí na bílém koni,“ zamýšlí se Jakub. „To jako, že začíná sněžit.“
  „A že jede na koni, dělá se velký rohlík ve tvaru podkovy,  plněný mákem. To je dobrota!“ olizuje se Eva. 
  „Taky se říká: sníh se valí velkou mocí, svatý Martin jezdí v noci. Nebo:  Na svatého Martina dobrá bývá peřina,“ usmívá se Evina maminka. 
  „Kdo to vlastně byl, ten svatý Martin?“ ptá se Jakub.
  „Římský voják,“ vysvětluje Evin tatínek. „V jedné mrazivé noci jel na koni na hlídku a rozdělil se s žebrákem o svůj plášť.“
  „Jak?“
  „Rozetnul plášť mečem a dal tomu chudákovi půlku. Tak se stal ochráncem chudých. A taky patronem koní.“ 
  „Martinský svátek byl u nás vždycky hodně důležitý,“ doplňuje Evina maminka. „Děti čekaly na sníh, hospodyně pekly, konaly se trhy a poutě, i slavnost nového vína. A čeledínům a děvečkám na statku končila smlouva – buď zůstali, nebo hledali práci u jiného hospodáře.“
  „A proč se jedly husy?“ 
  „Svatý Martin byl moc skromný člověk, nerad se nad jiné vyvyšoval. Když ho chtěli zvolit biskupem, schoval se do husího chlívku. Jenže husy začaly kejhat…“
  „A prozradily ho!“ uhodl Jakub. „Takže se biskupem stal?“
  „Ano. A na památku toho příběhu se husy pečou.“
  „Za trest!“ směje se Eva. „Ale že je taková husa dobrá!“ 

  Lidové pranostiky.
  Martin přijíždí na bílém koni.
  Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.  
  Sníh se valí velkou mocí, svatý Martin jezdí v noci.
  Na svatého Martinka, dobrá bude peřinka.
  Na svatého Martina kouřívá se z komína, na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
  Přišel k nám bílý kuň, zalehl nám celý dvůr.

  Logopedické hádanky.
  Nina snědla Týně, cukety  a………………(dýně)
  Ukuchtily kuchtičky, tuze dobré ………..(buchtičky)¨
  Já šikovný hošík, našel jsem kaštanů…….(košík)
  Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?(sníh)

  Říkejte si Podzimníčkem
  Země už je unavená, potřebuje peřinu.
  Aby mohla odpočívat, musí počkat na zimu.

  Zazpíváme Martinovi:
  1.      Martin jede, Martin jede má bílého koníka
  Koník cválá, Martin mává a k nám rychle pospíchá.
  2.      Těšíme se na Martina jeho svátek slavíme,
  Brzy už tu bude zima, to přece všichni víme.
  3.      Podkovičky pěkně zvoní, na cestu se vydáme,
  Na nebi se vločky honí a my zimu vítáme.
  Už Martin na bílém koni
  1.      Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám,Vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán.
  Posílá ho svátý Petr, ať zimu ohlásí včas, ze skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas.
  2.      Máme teď jediné přání, ať brzy napadá sníh,Ať na bobech a na saních, řádit můžem na kopcích.
  Ať honem andílci v nebi roztrhají peřinu,Nechceme déle už čekat, těšíme se na zimu.
  Martin jede
  1.      Martin jede na koni, podkůvky mu zazvoní.Hop, hej, na koni, podkůvky mu zazvoní.
  2.      Náhle vidí chudáka,  jak se choulí  naříká. Hop , hej chudáka,, jak se choulí ,naříká.
  3.      Martin dobré srdce má, žebrákovi svůj plášť dá.Hop, hej srdce má, žebrákovi svůj plášť dá.
  4.      Martin lidi miloval, mnoho dobra vykonal.Hop , hej miloval, mnoho dobra vykonal.
  5.      Na svatého Martina, zima už nám začíná.Hop, hej, Martina, zima už nám začíná.
  6.      Na svatého Martina, bude dobrá peřina.Hop, hej Martina, bude dobrá peřina.

  Na cestu si upečeme Martinské rohlíčky(podkovy, roháče,zahýbánky)             
  40dkg hladké mouky, 1 šlehačka, 1Hera
  Zpracujeme těsto, které necháme 1-2 hodiny v lednici odpočívat. Poté rozdělíme na 4 díly, každý díl rozválíme na kruhovou placku, kterou rozkrojíme na půl a na půl až  vznikne celkem 16 trojúhelníkových dílků. Jednotlivé rohlíky plníme ořechy, tvarohem, mákem, marmeládou. Rolujeme od širšího konce k užšímu a mírně zahneme. Pečeme v troubě 150 -170C. Ještě teplé obalíme v moučkovém cukru.

  16. 10. 2016

  Chystáme se na výlov rybníka  ·         Upevňování vztahů mezi dětmi-jsme kamarádi, umíme si spolu hrát, půjčujeme si hračky, umíme si pomáhat,neubližujeme se, umíme používat zdvořilostní slůvka.
  ·         Zdokonalování dětí v sebeobsluze-oblékání, skládání oblečení ,uklízení do přihrádek,nestříkáme vodou…
  ·         Seznámení dětí s prací rybářů před a při výlově rybníka, upevňování poznatků o životě kolem rybníka, živočichové, rostliny,chování člověka v přírodě.
  ·         Prohlížení knížek s přírodní tématikou-voda, rybník, ryby, příroda, rostliny.
  ·         Pomocí obrázků poznáváme živočichy žijící u rybníka, učíme se je je pojmenovat.
  ·         Grafomotorika-Malujeme vlnky na rybníce.
  ·         Malování obrázků-rybky žabky labutě, lekníny,kačeny-společné tvoření –malování ,vystřižení,nalepení do společného rybníka.
  ·         Seznámení s PH:Čáp ztratil čepičku“,“Rybičky,rybičky“,“Na zlobivou žábu“.
  ·         Cvičení s padákem - rybník-znázorňujeme klidnou i rozbouřenou hladinu rybníka, využití lodičky-loďka pluje po rybníce.
  ·         Rozpočitadlo – využití při určování rolí při hrách –Byla ryba u potoka, měla v hubě klíč, než tam přišla panímáma, byla ryba pryč.
  ·         Cvičení pomocí motiv.básní-žabka, rak, vodník,užovka, cvičení s říkadly-žába leze do bezu, žába skáče po blátě.
  ·         Seznámení s novým VV materiálem-klovatina a tuš-zapouštění tuší do klovatiny – rybička.
  ·         Lovení rybiček,počítání v oboru 1-10.
  ·         Chůze okolo rybníka-chůze po laně bosýma nohama,procvičení klenby nohy,skáčeme po kamenech,chůze po zúžené ploše.
  ·         Seznámení s písničkou Žába na suchu, hrajeme a zpíváme i známé a oblíbené písničky.
  ·         Posloucháme pohádku –E.Petiška – O nespokojené rybce.
  ·         Komunitní kruh - společné povídání zážitků z víkendu, povídáme si o výlovu rybníka -Víš,co je to výlov rybníka,kdo je to rybář? O co se rybář stará? Co vše potřebují k výlovu? Jak se jmenuje rybník, na kterém probíhá výlov?
  ·         Procvičení části ruky a prstů-dlaň se vlní a prsty napodobují pohyby rybky-v rybníce plavou rybičky, velký, malý, maličký.
  ·         Hry s barevnými pentličkami - chytáme pentličky - procvičení výskoku - pentlička od vodníka.
  ·         Vodník -malování klobouku, výběr a lepení pentliček a vlastní fotografie.
  ·         Seznámení s básničkou Žába.
  ·         Procvičování mluvidel-špulení rtů,nafukování tváře, procvičení písmenka Ž.
  ·         Při procházce využíváme okolí rybníka.Pozorujem přípravy na výlov, práci rybářů, živočichy na rybníce, sledujeme úbytek vody v rybníce.
  ·         Společná podzimní práce-hrabeme listí na zahradě, pomáháme si.
  ·         Zlatá rybičko, splň mi přání - samostatné vyjadřování dětí -co bych si přál od zlaté rybičky.

  Motivační cvičení
  Žabka-procvičení poskoků v podporu dřepmo
  Každé ráno, celý rok, skáču svižně přes potok.
  S žabkou si dám závody, snad nespadnu do vody.

  Rak-lezení v podporu dřepmo vzad
  Vyzkoušej to taky tak, lézt pozpátku jako rak.
  Dva, tři kroky dozadu, zlepší ti hned náladu.

  Vodník
  Skočím šipku do rybníka, zahraju si na vodníka.
  S úsměvem a v pohodě, zaplavu si ve vodě.

  Logopedická říkanka
  Žába žení žabáka, žabák ani nekváká.
  Žádnou ženu nechtěl mít, chtěl v kaluži klidně žít.

  Říkadla:
  Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě, na jaké,na jaké, na zelené strakaté.
  Žába leze do bezu, já tam zaní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má.
  Rak leze z díry, vystrkuje kníry ,za ním leze hadice má červené střevíce…