.

.

23. 9. 2016

Tovačovské hody s pohádkou Hnečku vař!

 Poslech pohádky: "Hrnečku vař!"


 •  Vyprávění zážitků dětí  z tovačovských hodů.
 • Opakování písničky: „Cimbálek“.
 • Vycházka na významná místa našeho města.
 • Vycházka kolem obchodů: "Co nakoupíme na hody?"
 • Třídění hrnečků  dle tvaru, barvy, materiálu, dekoru, tvaru ucha …..
 • Zkoumání hrnků prázdných i naplněných tekutinou podle zvuku – cinkání lžičkou kovovou i plastovou, ťukání dřívkem, tužkou apod.
 • Pokus: Jar a soda.
 • Grafomotorická cvičení: „Mícháme kaši".
 • Hry s pískovničkou: mýchání, přesypávání krupice.
 • Opakování říkadla: „Vaří myška kašičku“.
 • Gymnastika mluvidel: co nejvíce vypláznout jazyk, vodorovně olizovat dolní a horní ret,  kruhové olizování rtů oběma směry, otevřít rty a kmitat jazykem do stran,  lízat lízátko zdola nahoru,  opakovat slovo „mňam" a vystupňovat rychlost.
 • Dechová cvičení: nádech nosem, foukat do teplé polévky, na dlaň, na hřbet ruky.
 • Poslech četby: „Hrnečku, vař!
 • Seznámení s veršovanou pohádkou: „Hrnečku, vař!
 • Modelování hrnečku.
 • Malování hrnečku.
 • Omalovánky s pohádkou.
 • Cvičení s hrníčky:chůze pomalu, rychle, s poskokem, v dřepu, ve výponu, běh, po lavičce, překážky.
 • Jóga: domek, stromy, zajíc, srnka, had, žába, myška.
 • p.h.:"Mám hrníček mám".
Rozpočítadlo:
Malý hrnek vaří kaši, když kouzelný máme klíč,
na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.


Doplň verše:
Máme doma stoleček, dáme na něj ..................
Hrneček vaří kašičku, honem si běžím pro ........
Až hrneček přeteče, vyhraje kdo .....................
Nemusím nad kaší dtavět most, stačí když zavolám hrnečku....

HRNEČKU VAŘ

Tak mi uvař hrnečku, krupicovou kašičku.
Vaří hrnek, vaří, až se z něho paří.
A navařil kašičku.Děkuji ti hrníčku.
Hrníček však vaří dál.Hrnku co jsem povídal.
Hrnek vaří bez přestání, neslyší mé bědování.
Kaše na stůl přetéká, už se valí jak řeka,
Už se valí do kuchyní a z kuchyně do předsíní
A z předsíně do ulice.Honem děti, vemte lžíce.
Péťa, Honzík, Anička, Láďa, Karlík, Hanička,
Jedí kaši po lžičkách – Ham a ham a ham a ham
Já jim taky pomáhám. A kdo mi to nevěří
Ať k nám příjde k večeři

18. 9. 2016

Do lesa za perníkovou chaloupkou • Poslech pohádky Perníková chaloupka (pohádka bratří Grimmů).
 • Omalovánky dle přání dětí.
 • Hry ve třídě u stolečků - stavebnice, puzzle, labyrinty, navlékání korálků.
 • Upevňování vztahů mezi kamarády - neboucháme se, neubližujeme nebereme si hračky, pomáháme si a umíme si spolu hrát, umíme se omluvit.
 • Dbáme na úklid hraček na správné místo, uklízíme se zvonečkem.
 • Hry na dopravním koberci - s auty, dřevěná stavebnice, dřevěné stromečky a hříbky,stavíme les, chaloupky pro ježibabu.
 • Zdobení perníčků z papíru, společná práce dětí - Naše perníková chaloupka
 • Komunitní kruh-povídáme si o pohádce, kdo v ní vystupuje jako hodný a kdo zlý. Už jsi se někdy ztratil mamince nebo jsi šel někam sám? Může se chodit pryč s cizím člověkem? Ponaučení pomocí pohádky.
 • Uvolňujeme si ruku při grafomotorickém cvičení - nakresli kouř z komína.
 • Seznámení s PH Na Jeníka a Ježibabu, Na peška, Na kopřivu.
 • Cvičení s básničkami- střecha, ťuky, ťuky.
 • Zpíváme s kytarou i klavírem - opakujeme pohádkové písničky-Karkulka, Šípková Růženka, seznámení s novou písničkou Perníková chaloupka.
 • Poznáváme stromy v lese - jehličnatý x listnatý, nízký x vysoký.
 • Plody lesa - co natrhala Mařenka s Jeníčkem? Poznávání různých plodů a  druhů ovoce a zeleniny, třídíme, co patří na zahrádku a co do lesa.
 • Malujeme džbánek pro Jeníčka a Mařenku - zdobení  fixami nebo voskovkou.
 • Seznámení s veršovanou pohádkou Perníková chaloupka - F.Hrubín
 • Lepení perníčků na předkreslený obrázek chaloupky.
 • Logopedická chvilka –Sova.
 • Mimika a gymnastika obličeje - tváříme se jako ježibaba, hodná,  zlá, mračíme se chechtáme se, mračíme se, jíme perníčky a olizujeme se.
 • Ochutnávka perníčků.
 • Perníková chaloupka - otisk bramborových tiskátek, samostatné tvoření dle fantazie.
 • Co najdeme v přírodě - při procházce pozorujeme co všechno roste kolem nás, všímáme si zvířátek, plodů, stromů....
 • Hry na zahradě Mš - na pískovišti, průlezky, hledáme kaštany a oříšky, hry s míčem, malování křídami.
 • Vycházky do okolí školky - k rybníkům, na hráz, do zámeckého parku...


S – Sova
Sedí sova sama v lese,
ve dne spí a nepohne se.
V noci houká:”Vstávej sýčku”.
Potom spolu při měsíčku  slídí po lese.


Perníková chaloupka –F.Hrubín
Odkud ten náš holub letí? Letím z lesa ,mile děti. Vrků,vrků,vrků.
Cos tam viděl,holoubku?  Perníkovou chaloupku u černého smrku.
Viděls take Mařenku? Jakpak by ne, holenku.
Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem.
A když z okna na zahradu,vystrčila bába bradu,. Nebáli se holoubku?
Kdepak! Zamkli chaloupku na cukrový klíč, auž byli pryč!


Motivační cvičení
Střecha
Střecha, to je klobouk domu,
Ještě komín patří k tomu.
Protože dům bez střechy
Moh by dělat neplechy.

Ťuky,ťuky
Ťuky, ťuky na okénko, bum, bum na dveře,
Proběhnem se kolem domu,
Snad nám někdo otevře.
Nahlédneme do okénka, nahlédneme do dveří,
Že jsme totiž tuze velcí, to nám každý uvěří.

Písnička: Perníková chaloupka
1.Lesem vedla cesta,cestička, po ní šla ´Mařenka,vedla Jeníčka.
Ztratili se ,bloudí lese, Jenda pláče, volá "kde jsem".
Prošli houštinu, našli mýtinu.

2. Chaloupka tu stála, samý perníček. 
"Jak mi chutná, zkus ho", radil Jeníček.
A vtom samém okamžení děti slyší zlostné klení,
baba u dveří: "Sním vás k večeři!"
 
3. Mařenka a Jenda, Jenda, Jeníček opustili domek, sladký perníček.
Běží lesem, trávou pádí, že jsou z lesa, to jsou rádi.
Doma byli hned, než bys řekl "jed".

9. 9. 2016

Květiny a kvítka s pohádkou o Šípkové Růžence


Pojmenování  podzimních květin v zahradách, na výstavě v zámku, na výstavce ve třídě.
·          Návštěva výstavy květinových vazeb v tovačovském zámku - v úterý.
·          Fotografování dětí s květinami
·          Seznámení s pohádkou „O Šípkové Růžence“- poslech četby, operetka J.Uhlíř
·          Pojmenování podzimních květin na procházce.
·          Ples na zámku: Tančíme s Míšou Růžičovou - "Tanec princezen"..
·          Jóga: Slunce, Déšť,Duha, Tulipán, Zvadlá kytka, Slunečnice,  Semínko - relaxaca - "Rozvíjej se poupátko".
·          P.h.: „Uvíjíme věneček“, Na kopřivu".
·          P.h.: „Na princeznu“.Prochází se princezna, krásná je a líbezná .Prochází se po zahrádce, čichá k růžím, voní sladce.
·          P.h: „Na sochy“,"Na krále".
·          Anketa: „Která jsi socha ze zámku?“
·          Taneček: „Šel zahradník“, "Trnaveček".
·          Seznámení s písní: „Růženka byla líbezná…“
·          Pojmenování barev.  Hledání růžové barvy ve třídě na oblečení dětí.
·          Hledání šípkové růže na vycházce – léčivá rostlina-  trhání plodů šípku, výzdoba třídy.
·          Pozorování rozdílů - strom, keř. 
·          Nalepování: zdobení papírové koruny pro prince a princezny.
·          Přehlídka princezen a princů a jejich papírových korunek- představení  - já se jmenuji a bydlím v..
·          Kreslení postava - grafomotorické cviky - velký karton:  „Princezna“ - kolektivní práce.
·         Kreslení postavy: Jak si hrajeme na  princezny a prince - výstava obrazů.
·          Pohádkové omalovánky: „Zámek pro princeznu“.
·          Kreslení tuží: větve šípků a otiskování růží - růžovou barvou.
·          Stavba zámku z kostek.
·          Návštěva květinářství.
·          Prohlížení pohádkových knih.
·          Grafomotorická cvičení - vystřihování:  „Šaty princezny“.
·          Řešení labyrintů - princezna hledá cestu.
·          Skládání rozstříhaných obrázků.
·          Komu říkáme, že je kvítko?
·          Zkoumání lidskými smysly - voní, pojmenování barvy…
·          Nácvik logopedického říkadla: „Malá víla“.
·          Dodržování sjednaných pravidel ve třídě Berušek  ve všech činnostech.

Růženka
1.      Růženka byla líbezná 3x .Růženka byla líbezná princezna.
2.      A celý den se: vzhlížela 3x .A celý den se vzhlížela v zrcadle.
3.      I přišel za ní kašpárek, 3x. I přišel za ní kašpárek a šeptal jí.
4.      Růženko milá pozor dej 3x,  zlé víle té se vyhýbej, vyhýbej.
5.      Přišla na ni víla zlá: 3x . Přišla na ni víla zlá a řekla jí..
6.      Růženko milá usni jen 3x. Růženko milá usni jen  a to hned.
7.      Růženka spala sto roků 3x. Růženka spala sto roků, krásný sen.
8.      A rostlo křoví: do výše 3x.  A rostlo křoví do výšky, vysoko.
9.      A přijel za ní švarný princ: 3x . A přijel za ní švarný princ na koni.
10.  A křovím on se prosekal 3x. A na čelo jí pusu dal, pusu dal.
11.  Růženko milá vstaň je den 3x.  Růženko milá vstaň je den.Krásný den.
12.  A byla svatba: veliká: 3x a zapíchli tam čuníka, čuníka.
13.  A já jsem na ní taky byl 3x. Písničku jsem se naučil, zpívati.


Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou, uviděl tam rozmarýnu velikou, velikou.
Nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen. Vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.
Šel zahradník do zahrady s lopatou, s lopatou, uviděl tam zahradnici copatou, copatou.
Tráva malá, já nedbalá, srp tupé, srp tupé. jenom mně ho zahradníčku poťuké, poťuké.
Já ho ťukal, já ho brósil, nechce žit, nechce žit, musela si moja milá jiné vzit, jiné vzit.

L
Malá víla na palouku, lila vodu do klobouku, uviděla motýla, vodu vedle vylila.

4. 9. 2016

Do pohádky za Červenou Karkulkou·        Ranní hry u stolečků,hry v pokojíčku
·        Konstruktivní stavebnice,skládání puzzle
·        Jednoduché omalovánky dle výběru
·        Prohlížení pohádkových knížek,pohádkových leporel
·        PH: Na Peška, Na krále,Na vlka a Karkulky,Kohoutku ,vstávej!
·        Překážková dráha s vyhýbáním-les,stromečky a houby
·        Poslech pohádky Červená Karkulka-četba-povídání o pohádce,kdo všechno v pohádce vystupuje,kdo je hodný x zlý
·        Povídání o pohádce-co vidíš na obrázku?,spočítej kytičky,najdi myslivce,který domeček je menší,procvičování barev…
·        Ponaučení-poslechla Karkulka maminku? Můžeš chodit někam sám s cizími lidmi? Co by se stalo?
·        Sluchová hra: Karkulko,kde jsi?
·        Hledání rozdílu mezi obrázky
·        Výtvarné tvoření-Karkulka-lepení,domalování
·        Malujeme červený dáreček pro babičku
·        Modelujeme z plastelíny-košíček pro Karkulku
·        Poslech dětského muzikálu Červená Karkulka
·        Seznámení s písní  Karkulka
·        Nácvik básničky s pohybem O karkulce
·        Procvičování orientace-hra na Veverky…s pomocí židličkypřed,za,na,u,pod..)
·        Omalovánka Červená Karkulka,samostatný úklid pastelek
·        Opakování pravidel ve třídě
·        Samostatnost při stolování,hygieně,oblékání
·        Hry na šk.zahradě,na pískovišti-pečeme dort z písku pro babičku
·        Vycházky do kolí MŠ


Básnička s pohybem O Karkulce
Na palouku v bodláčí (roztáhnout ruce,naznač.velkého prostoru)
leží vlk a kouří lulku. (leh na záda)
Honem vyskoč chlupáči, ( z lehu vyskočit)
dej si pozor na Karkulku. (ruce k ústům,výstražně zašeptat)
Ona chodí do džuda,(rukama zaboxovat)
každé ráno vzpírá činku,( několik dřepů,naznačujeme vzpírání činky)
čeká tě jen ostuda ,(ruce v bok)
vypráší ti kožich,synku.(pobíhání v prostoru)

Písnička Červená Karkulka
Šla Karkulka černým lesem, číhal na ni vlk.
Olizoval mlsně fousy, natahoval krk.
Co to neseš Karkuličko ve svém košíčku?
Nesu, nesu bábovičku pro svou babičku.
Babička mu otevřela, vlk udělal ham.
V tom domečku na kopečku zůstal zlý vlk sám.
Šel okolo pan myslivec, slyšel, jak tam spal.
Rozpáral mu tlusté břicho, kamení tam dal.
Zdravá byla Karkulička, taky babička!
Tím skončila milé děti naše písnička.