.

.

15. 9. 2017

Odlétají vlaštovičky, děti chodí do školičky


 • Adaptace dětí v mš po prázdninách.
 • Dbát na pozdrav dětí při příchodu do mš a užívání slov  prosím a děkuji v průběhu dne.
 • Připomínání  pravidel  chování v mš.   
 • Řešení konfliktů dohodou- dokáži se omluvit a domluvit s kamarádem.
 • Domluvím se s kamarádem, kde si budem hrát. 
 • Anketa: „Na koho se těšíš do školky?“
 • Orientace dětí ve třídě v hracích koutcích: stavebnice, auta, zvířata, pokojíček, koutek pro Vv, sportovní hry a úklid po hře na vyhrazené místo.
 • Stanovení pravidel dovedností dětí a předškoláků: sebeobslua-oblékání a svlékání ukládání oblečení, osobní hygiena, hygiena na WC, sebeobsluha při stolování a stravování, používání příboru, stlaní postýlek.
 • Seznámení s režimem dne u Berušek.
 • Individuelní přístup k dětem.
 • Povzbudit děti v kladném projevu chování  kladným hodnocením  a pozitivní příklady.
 • Růšná část cvičení motivovaná znaky podzimu - chůze, během, poskoky, stranou, jednonož, lezení, plazení .Létáme jako ptáci - vlaštovky - uvolnění rukou, pohyby vycházející z ramen, loktů i zápěstí, kladina.
 • Jóga:slunce, déšť, déšť, slunečnice, letadlo,čáp, loď,motýl, letadlo,holub, beruška.
 • P.H.:  "Na vlaštovky" – s hudbou a lanem, „Pan čáp ztratil čepičku - poznávání barev"
 • Opakování  básně : „Do školky se těšíme“.
 • Nasloucháme: snažit se o co největší soustředění dětí při sdělování informací i formou sluchových her.
 • Motorika mluvidel: pískat jako ptáčci (našpulit rty), klapat ústy jako čáp (rty, jazykem)
 • Poslech říkadel o vlaštovkách.
 • Poslech četby: „O poslední vlaštovce“  E.Petiška.
 • Omalovánky:“Vlaštovka“ – správné barvy- vystřihování.
 • Skládání vlaštovky z papíru.
 • Hod vlaštovky do dálky - závody vlaštovek.
 • Grafomotorické dovednosti: “Let vlaštovky“.
 • Trhání papíru - zobání,  sbírání kolíčky na prádlo.
 • Polepení vlaštovky kousky černého papíru: .  
 • Kreslení  podle říkanky - pojmenování geo. tvarů: "Náš domeček".
 • Umístění vlaštoviček na dráty, počítání  do 6-ti .
 • Řešení labyrintů: dokreslení drátů a počítání vlaštovek.
 • Nácvik básně: “Čiříkanka“.
 • Hádanka:“Vlaštovka“.
 • Nácvik písně:“Vlaštovičko leť“.
 • Opakování tanečku: „Když jsi kamarád“.
 • Poučení o bezpečnosti při pobytu venku: chůze u silnice, přecházení cesty, po schodech, nesbírat odpadky ze země – injekční stříkačky, kontakt se zvířaty, na zahradě MŠ.....
 • Poznávání okolí MŠ na vycházkách- hledání hnízd, pozorování ptáků na rybníku.
 • Pozorování a povídání o rozmanitosti světa přírody, rostlin, květin, plodu, přírodnin
 • Pěší výlety do podzimní přírody a seznámení s podzimní zahradou, lesem, polem. Pozorování podzimního počasí a  jeho vliv na přírodu.

Září
To je konec léta. Teprve 23. září začíná podzim. Odlétají vlaštovky, špačci, čápi. V tomto měsíci kvete ještě mnoho rostlin a roste i mnoho hub, dozrává a češe se ovoce. Na polích se začínají vybírat brambory, někde i řepa cukrovka. Určitě znáte z vyprávění, jak si děti dříve na polích dělávaly ohníčky a opékaly brambory. Dnes vám brambory připravuje doma maminka. Jedna zábava nám z dřívejší doby zůstala – pouštíte si také draky?

Vlaštovka
Potkala jsem vlaštovku, ona se mě zeptala: 
"Nevidělas ostatní?Já jsem dneska zaspala.
Měly jsme tu v osm sraz,bude podzim, tak je čas letět - nevíš kde je jih?
Mohla bys mi poradit?"

Čiříkanka
Vlaštovičky čiříkají, o čempak si povídají? Jedna se ptá: „Už je čas?" A ta druhá: „Kde je sraz?"
 a co, zašuměla bříza, „Máte letenky i víza? Do Egypta, na Krétu, tady už je vlaštovičky, tady už je po létu."

Hádanka:
Ptáček černý, maličký, ocásek -  tvar vidličky. A když nízko poletuje, déšť a bouřku oznamuje.
Šipka hbitá jen se kmitá, lítá lítá mouchy chytá, křídly stříhá jen se míhá, div že dráty nepřestříhá.
Písnička
Vlaštovičko, leť, už je na tě čas, listí žloutne, poletuje, po strništi vítr duje,bude brzy mráz.
Vlaštovičko, leť na slunečný jih,pavouk babí léto spřádá,muška, ta si pospí ráda,až napadne sníh.
Až ho napadne kolem našich vrat,až nám zmrzlá meluzína bude kvílet do komína,budem vzpomínat!


Poznáváme písmeno na začátku jména
Počítáme jedna, dvě, Kdopak z vás teď yyhraje?                              
Ten, kdo mi to řekne pěkně v krátku,co má Lucka…. na začátku.         

Procvičujeme uši- Slyšíme?
V kruhu jsem se zatočila,ještě k tomu poskočila,                                   
teď, Evičko, pozor dej,   kdo tě volá, poslouchej.         

Kdybych byla vlaštovkou měla křídla hbitá.
Ptal bych se kdo sítě má do kterých se chytá.
Kdybych měla peříčka převzácného ptáka.
Hledal bych tě píšťalkou  na kterou se láká.

Já bych si tě odchytil do té klece z proutí,
abys mě mohl ze zlata kroužek navlíknouti,
nestrachuj se zlý není kdo tě drží v dlani,
změní ti jen příjmení a budeš jeho paní.


Kdybych byla vlaštovkou 
krtek a vlaš..... 
Pohádka o vlašotce a Barykovi 
Vlaštovka krmí mláďata  
Vlaštovky odlétají
 Létala si vlaštověnka létala
Vlaštověnka lítá - relax 

8. 9. 2017

My jsme všichni kamarádiMy jsme všichni kamarádi

·        Upevňování přátelství mezi dětmi ve třídě,pozorování zapojení dětí do činností a volných her
·        Dodržování pravidel určených na začátku školního roku,úklid hraček na správné místo
·        Volné hry u stolečků-puzzle, plastelína, labyrinty, prohlížení encyklopedií
·        PH: „Oheň,voda,blesk“, „ Na obra a palečka, „Zlatá brána“
·        HPH: „ Mám šáteček, mám“
·        Cvičení s hudbou- cvičíme  na naše oblíbené písničky
·        Seznámení s básní Školka
·        Učíme se taneček: „ Ať jsi holka nebo kluk“
·        Opakujeme básničku v ranním komunitním kruhu
·        Procvičení zrakového vnímání: dokresli celý obrázek, dbáme na správné držení tužky
·        Grafomotorické cvičení- obtahování přerušovaných čar-kamarádi foukají bubliny
Rozhovory s dětmi v komunitním kruhu:
Kdo je můj největší kamarád? S kým si rád/a hraji?
Proč ho mám rád?
Co bych kamarádovi nikdy neudělal?
Kdyby kamarád potřeboval moji pomoc,s čím bych mu pomohl/a?

·        Logopedická chvilka-procvičení písmenka L
·        Kreslení pastelkami: Můj největší kamarád/ka u Berušek
·        Omalovánky k tématu
·        Sluníčko přátelství- obtisk rukou všech Berušek
·        Divadlo v MŠ
·        Vycházky do okolí MŠ,pozorování měnící se přírody,počítáme auta,poznáváme barvy,stromy…
·        Hry na školní zahradě s kamarády z jiných tříd
·        Turistická vycházka do okolí Tovačova

            Básnička  Školka
Každé ráno vstávám rád, spěchám do školky si hrát.
Z písku stavíme si hrady, mám tu samé kamarády.
Vojta, Kačka, Anička, to je naše školička.
Než se máma z práce vrátí, čas se mi tu rychle krátí.
Hraní, hřiště, svačinka- a už je tu maminka!!!

Taneček
Ať jsi holka nebo kluk, udělej tu se mnou kruh.
naučím tě chodit, stát, pojď si se mnou, pojď si hrát.
Když je dobrá nálada, najdi si kamaráda.
zatleskej si, zadupej, kamarádu ruku dej.

Logopedická chvilka L
Děti šly na výlet, víte co dělaly?
Na louce u lesa vesele zpívaly.
Po louce běhaly, honily motýly,
velký jim uletěl, malého chytily.

Písnička  Naše školka
Naše školka ,to je školka, rádi do ní chodíme,
kreslíme a malujeme, novému se učíme.
Když je chvilka odpočinku, stulíme se pod deku,
my jsme hodné Berušky, máme chvilku oddechu.
Sluníčko nám pěkně svítí do té naší školičky,
usmívá se, nakukuje, na ty hodné dětičky.
Je a je a je to pravda, umíme si spolu hrát,
a kdo tomu nechce věřit, ať se přijde podívat.


7. 9. 2017

Třídní schůzka u Berušek

       Zápis z třídních schůzek dne 7.9.2017, třída Berušky

        1.      Zahájení, přivítání rodičů, představení učitelek.
    
     2.    Podpis prezenční listiny. Doplnění změn v evidenčních kartách a záznamových listech – změny zaměstnání, telefonů, pojišťovny, alergie, onemocnění dětí.  Podpis o seznámení rodičů se školním řádem. http://zstovacov.cz/ms/dokumenty/skolni_rad_ms.pdf.
   
    3.      Seznámení s charakteristikou třídy - 25.dětí, 14 děvčat, 11chlapců. Název rámcově vzdělávacího programu výchovné práce - JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA,U BERUŠEK JE NÁM PRIMA. Informace o výchovné práci s dětmi na nástěnkách v mš a internetové stránce. Internetová stránka má pomoci rodičům  získat podrobné  informace o tom co se zrovna ve školce děje -  mohou si povídat s dětmi o tom, co ve školce dělaly, co vyrobily, zpívaly, přednášely. 
     Seznámení s projekty v MŠ
     Celé Česko čte dětem - nabídka - rodiče, prarodiče máte.li zájem přečíst někdy dětem v mš u Berušek  kdykoliv se přihlaste, přízpůsobíme se Vám, Vaši účast zapíšeme do kalendáře v šatně.
    Ekologická výchova - třídění odpadků (plasty, papír), sběr vršků v mš, sběr použitých tonerů ve třídě Sluníčka. Sběr papíru v mš  25.9.-26.9. ráno 7-8h, 5-16h.

     4. Seznámení rodičů s povinnou docházkou předškolních dětí, omlouvání absence dětí, vše viz.školní řád umístěný v šatně, podpis rodičů  o seznámení.
   
         Doporučujeme:
 • Pravidelná docházka do 8:00 hod., v 8:00 hod. zamykání šatny.
 • Po obědě  jsou děti většinou ve 12h., nezvoňte na nás,otevřeme Vám asi v 12h až budou děti po obědě.
 • Odpoledne nechoďte dřív než v 15h. - nechte děti pohrát.
 • Zavírejte dveře a branku. Z bezpečnostních důvodů otevírá pouze učitelka.
 • Pozdravit při příchodu - děti i rodiče - sdělení nutných informací o dítěti.
 • Nepobízejte děti, aby Vám mávaly  z okna. Loučíte se 2x , děti to roztesktní, odpoutává to i ostatní děti od hry, děti skáčou po okně(je to nebezpečné), ničí žaluzie a dřevěné obložení u okna.
 • Provoz ve třídě Berušek  6:20-16 hod., v pondělí a ve středu do 15:30.
 • Odhlašování a přihlašování dětí ke stravě den předem a do 6:30h. dle pravidel firmy na tel.731 438 912 i email.
 • Odhlašování dětí v MŠ - SMS na tel 733 224 096, telefonicky   nebo osobně.
 • Během dopoledne nás prosím Vás nevyrušujte při práci s dětmi návštěvami a telefony.

5.  Doporučené oblečení – oblečení dětem ukažte, co je jejich, podepisujte, tužky jsou v šatně.
 • Nedávejte do přihrádky zbytečné náhradní oblečení, nepotřebují náhradní bundu, mikinu, boty.
 • Papuče - ne nazouváky, na pobyt venku pevné nepromokavé boty.
 • Na spinkání – podepsané pyžamo v  zimě třeba i ponožky.
 • Na pobyt venku – tepláky, později šusťáky připravené ve spodní přihrádce – ne teplákovou bundu.
 • Do třídy - děvčátka legíny, sukýnka, kluci tepláky pohodlné  kalhoty, v zimně chodí děti i v punčocháčích nebo ponožky a tepláky.
 • Hřebínek - děvčata mají v umývárně se svou značkou.Přesto dávejte pozor na vši. 
 • Náhradní spodní prádlo, ponožky, podle potřeb dětí do ig. sáčku.
 • Denně kontrolujte, zda mají děti všechny věci ve své přihrádce v pořádku.
     6.  Děti mohou být v kolektivu častěji nemocné, rodiče musí být ohleduplní ke svým i ostatním dětem. Nemocné či silně nachlazené dítě do MŠ nepatří. Doporučujeme prevenci - otužování, vítamíny. Upozornění na možné úrazy v MŠ - poučení dětí o bezpečnosti - nic nesbírat, nikam nelozit, neutíkat. V případě úrazu  nebo nemoci ihned informujeme rodiče telefonem.

7. Předávání dětí cizím osobám na základě zmocnění o předávání dětí, jakoukoliv změnu  hlásit

8. Oslavy svátků a narozenin - 3 balíčky měkkých bonbónů, sladkosti , ovoce...

9. Společné akce v MŠ s rodiči a pomoc rodičů při jejich organizování.
 • Podzimní slavnost Sv.Martina, zapojení rodičů do příprav, pečení...
 • Adventní posezení - maminky připravují občerstvení, možno věnovat MŠ i doma vyřazené hračky.
 • Dětské šibřinky- rodiče věnují malé dárky do tomboly.
 • 1x za měsíc divadlo, možnost výletu do divavadel i mimo MŠ- Olomouc, Prostějov.
 • Plánované podzimní výlety do Kovozoo , Sluňákov.
 • Pozvání dětí k docházce do Hanáčku - informace Z.L.
 • Pozvání na logopedickou depistáž - bezplatné vyšetření logopedkou na začátku září v mš. 
 • Pozvání dětí do kroužku logopedické prevence - informace Z.L
 • Zjišťování zájmu o plavání - od dubna, ŠVP -červen? 
 • Doporučení sledování dění v MŠ na vývěskách a internetových stránkách.
 • Společné prodloužené vycházky každý pátek, možnost zapojení rodičů, děti budou mít připravený baťůžek s pláštěnkou a pitím.
 • Sběr kaštanů  a sběr papíru v MŠ.

10.  Docházku dětí v období prázdnin v ZŠ zjišťujeme předem, pro nižší počet dětí jsou třídy spojovány a uč.si berou dovolenou.

11.  Přinášení hraček do MŠ nedoporučujeme, možno vzít plyšáka na spinkání, máme i v mš.

12.  Trička červená  s nápisem  Berušky budou mít děti v přihrádce - zatím nebudeme doplňovat - doporučuji pozeptat se v okolí zda někdo nemá z minulosti.

13.  Skříň a na obrázky a výkresy a její využití - děti si kdykoliv mohou obrázky vzít domů nebo je v přihrádce ponechat

14.  Zdůraznění  požadavků na děti - dodržování pravidel v mš s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních dětí, samostatnost, poslušnost, schopnost reagovat na kladené požadavky, vedení k samostatnosti v oblékání, sebeobsluze, samostatnosti při jídle - používáme příbory, prostírání, úklidu hraček.

15. Diagnostika a evaluace dítěte předškolního věku ve spolupráci s rodiči.

      16. Nabídka o zapojení rodičů  do KRPŠ, spolupráce  s MŠ při akcích pro děti.
     
    17.Nabídka pro předškolní děti - zavedení týdenních úkolů (oblast grafomotorika, matematické        představy, určování pojmů...) 

    18. Při  návštěvě divadel v MŠ budeme vždy vybírat o 10kč více, budeme využívat na nákup  výtvarného materiálu pro děti ( tvoření na Vánoce,pro maminky...)  

19. dne 19.9.2017 návštěva stomatoložky v MŠ, ukázka zubní prevence pro děti.                                                                                                 Zdeňka Ludvová

                                                                                                 Lenka Šálková