.

.

23. 3. 2017

Svátky jara

 •  Přejeme všem Beruškám Veselé Velikonoce.
 •  POZVÁNKA:VELIKONOČNÍ BĚH PRO DĚTI A MLÁDEŽ Datum konání: neděle 16.4.2017.Start závodů: od 11 ho. Startovné: všechny děti startují zdarma, Délky tratí: od 50m, ,Organizátoři : Olga Čechmánková, Kamila Bezděková, Místo konání: Tovačovský zámek - zámecký park,  Prezentace: na email cechmankova.ol@post.cz, nebov den konání závodu od 10 hod. do 10:50 hod. na parkovišti před Tovačovským zámkem.
 • Děkujeme mamince Martince Marvanové za připravení hry pro děti, hledání velikonočního pokladu skřítka Jarníčka a velikonočního zajíčka. 
 •  Děkujeme, že se zúčastnili  velikonoční výstavky s vlastnoručně vyrobenou velikonoční dekorací  - Marvanovi, Timpovi, Dvoršťákovi, Davidovi, Snášelovi, Borkovi,Čtvrtlíkovi, Šógorovi, Arnoštovi, Holasovi, Kiššovi, Honzákovi, Zbožínkovi.
 • Na tvoření jsme vybírali 40Kč na muškát, misku, hlínu, krepový papír, drátek, lepidlo.
 • Takové sluníčko Morena nepamatuje.


 • Motivace: "Návštěva jarní víly" co nám připravilo  jaro.
 • Sázení rostlin do nazdobených květináčů - "Muškát".  Jak se staráme o květiny.
 • Procvičení jemné motoriky ruky – správná technika vykreslování a vystřihování, správné držení tužky. Velikonoční omalovánky: Velikonoční zajíček březňáček, Velikonoční kraslice".
 • Poslech četby pohádky „O kohoutkovi a slepičce“, "O neposlušných kázlátkách“.
 • Opakování písní a říkadel - rytmizaca: „Travička zelená“, „Hřej slunečko hřej“, Seděla beruška“, „Probudil se malý brouček“, „Běží liška k Táboru“ „Liška šiška“, „Zimo, zimo táhni pryč, „Přišlo jaro“, "Na tom pražskym mostě", "Kapy, kapy, kap".
 • Chůze v rytmu, běh určeným směrem, přeskakování nízkých překážek, přelézání překážek, , procvičení kotoulů. "My jsme malí ušáci"- říkadlo.
 • Cvičení s míčky – vajíčky.
 • Jóga:"Pozdrav slunci".
 • Velikonoční pohybové hry: „Zajíček své jamce“.....
 • Zvládání sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkonů. Motivace -jarní úklid.
 • Skládání papíru podle pokynů - kuřátko na špejli.
 • Skládání obřího velikonočního vejce ze stavebnic.
 • Nácvik velikonočních říkadel.
 • Hledání, počítání velikonočních vajíček, třídění, přiřazování, větší –menší, třídění podle barvy.
 • Puzzle z velikonočních pohlednic.
 • Procvičovat sluchové vnímání: "Kuřátko, zapípej"!
 • Vyprávění o Velikonočních svátcích. Připomínání lidových tradic a zvyků na Velikonoce.
 • Hrajeme si na Velikonoce.
 • Poznávání potravin podle chuti – velikonoční mlsání.
 • Co připravujeme doma pro hosty. Pomáháme tatínkovi a mamince. Dárky pro kamarády na pomlázku.
 • Velikonoční přání.
 • Výstavka velikonočních dekorací vyrobených doma: Rozhovor s dětmi co jsme vyrobili a s kým?
 • Velikonoční hádanky.
 • Vycházka k rybníku pro vrbové proutky na pletení pomlázky.
 • Pozorování sváteční velikonoční výzdoby na domech ve městě na procházkách.
 • Vynášení Moreny společně s rodiči na Smrtnou neděli.
 • Jarní vycházka do okolí MŠ – pozorování změn v jarní přírodě.
 • Zdobíme vyfouknutá vajíčka.
 • Velikonoční slepička- otisk korku na šablonu.
 • Seznámení s písní: " Chodí kvočna po dvoře".
 • Výroba zajíčka z ponožek.
 • Poslech básničky: "Zajíčkova koleda".
 • Grafomotorické procvičování - malujeme vajíčka, co nám snesla slepička.
 • Velikonoční labyrint.

Dramatické a pohybové hry
• Honička s vajíčkem v košíčku, nesmí vypadnout.
• Kvočna hledá hnízdo. – na koho hnízdo nezbude vypadne ze hry.
• Závody – přenášení vajíčka na lžíci
• Vajíčka se kutálí – děti jsou vajíčka, kutálí se různými směry, nesmí do sebe narazit,rozbila jí se, vypadnou ze hry.
• Vajíčko – míček – zvedání, podávání pod bradou v kruhu, vajíčko v šátku – pohyby podle pokynů, taneček – nesmí vypadnout.
• Na černou slepičku – Když jsem šel kolem rybníčku, potkal jsem černou slepičku,
ona mě klovla do malíčku.To je ona! - honička
• Hledání a počítání vajíček v hnízdě
• Vajíčkové pexeso – vajíčko nakreslené na výkresu, rozstřihnuté na polovinu.
• Obří vejce z lana zdobí děti stavebnicemi …..
• Puzzle z velikonočních pohledů.Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný,
nedáte –li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snes jiný… 


Máj, máj jedličko, červená růžičko 
a vy milá panímámo, darujte mi vajíčko.

Hádanky:
Kvokám, kvokám v komoře, vajíčka jsou na dvoře./slepice/
Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka./kuře/
Když to vyhodíš, je to bílé, když to spadne, je to žluté./vajíčko/
Chodí pod korunou král není, nosí ostruhy rytíř není,
má šavli- husar není, k ránu nás budívá, ponocný není./kohout/

Rozpočítadlo:
Sedí baba na lavici, drží v ruce kohouta, na koho to slovo padne, ten musí jít do kouta.

Těšíme se na Velikonoce:
Postní neděle
1.Černá neděle-tmavý oděv-káčátek půstu
2.Sazometná -vymetání komínů
3.Kýchavá-počátek nemocí
4.Družebná-návštěvy
5.Smrtná-konec zimy
6.Květná- vítání Ježíše v Jeruzalémě


Pašijový týden:
Modré pondělí - úklid
Žluté úterý - úklid
Škaredá středa - nemračit se
Zelený čtvrtek - zelené jídlo, uletěly zvony- klapání
Velký pátek - smutek, půst ,hledání pokladú.
Bílá sobota -vrací zvony
7.NeděleVelikonoční-konec zimy
Velikonoční pondělí- pomlázka

Pomlázka na Hané je mrskut tatarem. 

Proutek má omlazující a uzdravující sílu. 
Platí se malovanými vajíčky. 
První koledník přináší štěstí, má být bohatě odměněn.

Vajíčko: Symbol plodnosti, úrody.


My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci.
Trénujeme běh a skoky přes pařezy, přes potoky.
Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli.

Cestou kolem vesnice potkal jsem tři zajíce.
Hodil jsem je do komína,vypili mi láhev vína,
hodil jsem je do džbánu,vypili mi smetanu,
hodil jsem je do kurníka,vypili mi láhev mlíka,
hodil jsem je do ohníčka,snesli mi tam tři vajíčka,
červeno-modro-zelená,zaječím fouskem barvená.

Zajíčkova koleda
Hody, hody,doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem kolem vody,
nesu kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: ne, ne,ne !

 Na dvorečku za potokem,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.

13. 3. 2017

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič,odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy, až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek. Zimo, zimo, už jdi pryč, jaro si už chystá klíč. Otevírá jarní bránu, jmenuje se petrklíč.


 • Vycházka s pozorováním změn v přírodě.
 • Popis změn v přírodě   -  skutečné i podle obrázku.
 • Pojmenování symbolů  jara - co patří, nepatří k jaru.
 • Připomínání lidových zvyků spojených s jarem: Co nás čeká - vynášení Morany,  Velikonoce.
 • Vycházka k řece Moravě: Rozhovor o významu vody v přírodě:
 • Cvičení s kameny: masáže kamenem.
 • Cvičení k posílení klenby nožní: procvičení nohou po dlouhých vycházkách.
 • Malování kamenů, které jsme našli u řeky.
 • Seznámení s jarními květinami a jejich názvy na procházce.
 • Počítání, třídění, slučování kytiček v záhonu.
 • Pojmenování ptáků při vycházkách kolem rybníka. Kdo se vrátil z teplých krajů.
 • Sběr přírodnin a jejich výstavka  ve školce.
 • Jógová cvičení: "Pozdrav slunci".
 • P.h.:  „Posílání míče v kruhu – Maličko, posílám ti sluníčko – jarní nálada","Zlatá brána", "Kopřiva".
 • Básně a říkadla: Sněženka, Petrklíč, Zimo, zimo, Sluníčko, Přišlo jaro.
 • Zpěv písní, hra na dětské hudební nástroje: „Hřé slunočko , hře“, „Travička zelená“.
 • Kreslení: „Nastrojené jarní sluníčko“.
 • Malování: Konvička na zalévání. 
 • Návštěva divadelního představení: „Křemílek a Vochomůrka“.
 • Poslech příběhu o jaru - "Jak zasadili semínko".
 • Pokus s klíčením rostlin. Sázení  semínek do misky a zalévání, ošetřování.Ošetřování rostlin.
 • Zdobení misky  na pěstování rostlin ubrouskovou technikou.
 • Námětové  hry s kamarády.
Sněženka
Táta včera na venku,našel první sněženku,
vedle petrklíč,zima, už je pryč!

Petrklíč
U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč,
 na koho to slovo padne ten musí jít z kola pryč.

Zimo, zimo, táhni pryč,  nebo na tě vezmu bič,odtáhnu tě za pačesy, 
za ty hory, za ty lesy, až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek.
Zimo, zimo, už jdi pryč, jaro si už chystá klíč.
Otevírá jarní bránu, jmenuje se petrklíč.

Časně ráno vychází, po nebi se prochází. V poledne je nejvýše, střechy zlatě popíše. (Slunce)

Sluníčko
Podívej se, babičko, namaluji sluníčko,
sluníčko má očka, jak nějaká kočka,
sluníčko se usmívá a tiše si povídá:
"Svítím, svítím na stromy, posvítím i na domy,
svítím také kotěti, nejvíc svítím na děti."

4. 3. 2017

Budeme mít karneval

Naši milí rodiče, děkujeme Vám za velikánskou pomoc při organizaci Dětských šibřinek. za pomoc při přípravě a úklidu sportovní haly, pečení cukroví do bufetu, za zakoupení hraček do tomboly. Výtěžek této akce bude sloužit i vašim dětem.

  Prosíme rodiče o spolupráci při pořádání této akce podle Vašich možností:

  Přispěním malého dárku do tomboly pro děti.

  Vaší pomocí při přípravě sálu v sobotu v 17h. a úklidu sálu v neděli v 17h.

  Přispěním upečeného cukroví, zákusků, koláčů do bufetu.

   Děkujeme za vaši pomoc a vstřícnost.

  Výtěžek z akce bude použit pro potřeby naší mš.·       Rozvoj prostorové koordinace.
·       Snaha vyvolat u dětí zájem a společnou hru, spolupráce s kamarády, umět si pomáhat, podporovat a rozvíjet zdravou soutěživost.
·       Výzdoba šatny a třídy na karneval
·       PH: Medvědí honička, Na Elišku, Zlatá brána, opakování oblíbených her u dětí.
·       Motivační cvičení s básničkami: Medvěd, Šašek.
·       Cvičení a tanec s krepákovými stuhami.
·       Komunitní kruh:  Povídáme si o šibřinkách. Víš , co to je?  Kam na Šibřinky půjdeme?  Co si obléknu?  S kým půjdu a co tam budu dělat?
·       Zraková hra: poznej co chybí…
·       Karneval u Berušek - přehlídka masek, karnevalové dovádění, soutěže, diskotéka.
·       Seznámení s písničkou Karneval (melodie Kluci kočičí).
·       Hádanky pohádkových bytostí.
·       Procvičení obličejové gymnastiky-smutný x veselý klaun.
·       Breptadla: hahaha,hihihi,chachacha,chichichi,Jůůů,jééé.
·       Výroba šašků na výzdobu: malování barvami, lepení.
·       Procvičení jemné motoriky:skládání harmoniky z papíru - tělo pro klauna
·       Omalovánky karneval, šašek.
·       Procvičení zrakového vnímání - najdi stejného klauna.
·       Ukázka skládání čepice z papíru.
·       Cvičení s padákem - kamaráde, toč se, toč, roztočíme kolotoč.
·       Poslech a tanec na písničky z pohádek.
·       Poslech písničky K.Černoch - Večerníček.
·       Vycházka ke sportovní hale - kde se budou konat Šibřinky.
·       Karnevalové soutěže: závody s kočárkem, chůze vejcem na lžíci, skládání věže z kostek, běh na koni po vytyčené trase.
·       Pracovní list - vybarvování geometrických tvarů podle předlohy.